Nieuw speeltempo in SGS competitie (CM 69)

Geplaatst door

Op de Algemene ledenvergadering van 2 oktober j.l. is besloten dat er, met onmiddellijke ingang, een wijziging plaatsvindt in het speeltempo voor de SGS achttallen en bekercompetitie. (Het speeltempo in de viertallencompetitie wijzigt niet).

Het nieuwe (Fischer) tempo is 1 uur en 50 minuten voor de gehele partij, met een toevoeging van 10 seconden per zet.
Dit tempo kan uiteraard alleen op digitale klokken worden ingesteld. Verenigingen die nog niet over (voldoende) digitale klokken beschikken kunnen aan de bezoekende vereniging vragen om deze mee te nemen of, als overgangsregeling, nog de analoge klokken gebruiken met een tempo van 2 uur voor de gehele partij (dus zonder tijdscontrole na 40 zetten).
Gaarne verneem ik spoedig van de clubs die te weinig digitale klokken hebben, wat hun situatie is. Merk op dat een reserve klok in huis hebben ook praktisch is.

Bijgaand vindt u ook een instructie voor het instellen van de DGT XL, de DGT 2010 en de DGT 2000 klokken.

Merk op dat het nieuwe tempo ook iets zegt over de notatieplicht. Als een speler op enig moment onder de 5 minuten zit, vervalt die. Zit hij of zij er later dankzij de increment weer boven, dan komt die plicht niet terug. Dit is dus anders dan in de KNSB competitie. De regel is namelijk dat bij een increment van minimaal 30 seconden de notatieplicht blijft bestaan, en wij gebruiken 10 seconden.

Met vriendelijke groet,
Henk van Lingen,
SGS competitieleider.