Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 18-04-2016 in SGS Nieuws, Verenigingsnieuws

Bestuursvergadering 6 april 2016

Op 6 april jongstleden zat het bestuur in minimale omvang (de jeugdleider was afwezig wegens zakelijke beslommeringen, de penningmeester heeft het druk met zijn nieuwe rol in de FAC) in Utrecht om de tafel.

Zo halverwege het seizoen zijn er uiteraard veel lopende zaken die minder aandacht behoeven, maar wij stonden uiteraard lang stil bij de mogelijke invoering van de 4e klasse KNSB en het traject daarbij. De uitkomsten van de enquête waren bekend en de toon die wij proefden tijdens de eerste bijeenkomst met voorzitters/bestuursleden SGS kwam hieruit voor een deel ook naar voren. Besloten is om, zodra de Werkgroep Commissie 4e klasse KNSB een eerste stuk zou hebben geproduceerd, wij de voorzitters/bestuursleden nogmaals bij elkaar zouden roepen. Omdat er een vooroverleg op 20 april gepland staat, zou het stuk voor die tijd het licht moeten hebben gezien (is inmiddels bekend en verspreid).

De competities lopen op hun eind en er komen spannende slotrondes. In zowel de promotieklasse als 1A zullen dit gemeenschappelijke slotrondes zijn. In 1B is er geen team of behoefte gevonden.

Vanuit de financiële hoek geen bijzonderheden en ook de jeugd lijkt rustig zijn gang te gaan. Verheugend om te melden is dat SC Vegtlust het schoolschaken met ingang van volgend jaar op zich zal nemen.

Tot slot stonden wij stil bij het overlijden van Henk Sennema (BDSV) met wie wij en het hele Sticht Gooische schaken als externe wedstrijdleider van Barneveld en jarenlange aanwezige bij de SGS jaarvergaderingen een zeer gewaardeerd mens hebben verloren.

Jeroen Schuil