Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 26-05-2016 in Overig nieuws, SGS Nieuws, Verenigingsnieuws

Bestuursvergadering Barneveld 25 mei 2016

Met een volle agenda en een dichte deur begon uw voorzitter enigszins gestrest aan de één na laatste bestuursvergadering van dit seizoen. Toen Marcel bij zijn schoonouders vandaan was geplukt en de koffie klaar was, konden we beginnen aan wat misschien wel de meest inhoudelijke bestuursvergadering van dit seizoen werd.

Het eerste agendapunt met gewicht waren de financiën. Hans had al een paar keer aangegeven dat we ieder dubbeltje om moeten draaien en uit een door hem opgesteld tussentijds overzicht blijkt dat we afstevenen op een klein tekort. Raar voor de grootste regionale bond van Nederland, maar niet zo gek als je kijkt wat het bestuur per lid te besteden heeft. In vergelijking met bijvoorbeeld SBO en OSBO houdt de SGS de helft minder over per lid (ongeveer 2,50 per lid tegenover 1,20 euro). Met een werkkapitaal van nog geen 7.000 euro, waarvan meer dan één derde naar de jeugd gaat, is het schrapen om kampioenschappen, prijzen, competities, digitalisering etcetera rond te krijgen. De penningmeester gaf aan dat hij naar een verhoging van de afdracht streeft, voor te stellen op de komende ALV. U bent gewaarschuwd!

Daarna ruim aandacht voor KNSB zaken in de breedste zin van het woord. Zaterdag 4 juni zal op de Bondsraad vergadering het KNSB bestuur op drie plaatsen worden gewijzigd. Zowel de voorzitter, de penningmeester en het algemeen lid Kadervorming kunnen op onze steun rekenen. Met een secretaris, penningmeester, jeugd en algemeen lid Kadervorming moet gezegd worden dat de SGS wel heel erg ruim vertegenwoordigd zal zijn in het bestuur. Wat ons betreft geen bezwaar overigens. Alle kandidaten zijn naar onze mening zeer capabel.

De scheiding der competities (de benaming “invoering 4e Klasse” dient te vervallen) is een punt waarover nog lang zal worden doorgepraat. Te beginnen aanstaande maandag 30 mei te Utrecht. Hiervoor zijn per mail alle bestuursleden (via de voorzitters) van de SGS vereniging al uitgenodigd. Wij hopen tot een nadere standpuntbepaling te komen. In het vooroverleg dat de regionale bonden met het KNSB bestuur hierover hadden (eind april) werd overigens duidelijk dat er op dit moment nog geen besluiten zullen worden genomen. Als bestuur van de SGS is het voor ons nu dan ook van belang om te weten of we mee rennen in de kopgroep van de verandering, mee liften in de trein of dat we op de rem gaan staan. Na het uitwisselen van argumenten en beantwoorden van vragen aanstaande maandag is er hopelijk (weer) meer duidelijkheid op dit vlak.

Ten aanzien van de competitie staan er wat kleine reglementswijzigingen op stapel. Deze zullen uiteraard ruim voorafgaand aan de ALV (die gepland staat op woensdag 5 oktober aanstaande) aan de verenigingen worden toegezonden.

De jeugd ten slotte blijft een aandachtspunt. De zeer matig gevulde jeugdcommissie (3 leden) maakt het niet altijd mogelijk om alle evenementen, kampioenschappen en competities adequaat te ondersteunen. Aanmelding voor deze commissie vanuit de verenigingen is zeer gewenst!

Jeroen Schuil

ps: zoals is te zien aan de foto kwam het aan het eind van de avond goed met de stress! Vergaderen in Barneveld heeft zo z’n voordelen 🙂