Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 02-09-2016 in SGS Nieuws, Verenigingsnieuws

Bestuursvergadering 30 augustus 2016

Hoewel de zomer moeizaam begon, breekt dan eindelijk de zon door. Nu nog op het schaakbord natuurlijk! De competities (intern en extern) staan op punt weer te beginnen en ook wij hebben zin om weer aan de slag te gaan achter de bestuurstafel.

Deze bestuursvergadering stond in het teken van de Algemene Vergadering van 5 oktober aanstaande. De jaarstukken van de verschillende bestuursleden passeerden de revue en ook het programma van de avond werd nogmaals doorgesproken. Uiteraard zullen de cijfers (klein positief saldo!), de nieuwe reglementen (artikel 9 blijft ons bezighouden), een eventuele dispensatieregeling en de verdere samenwerking met SBO en OSBO aan bod komen, net als de bekerloting.

De traditionele kampioenspennen werden getest en er werd door ons verder gediscussieerd over het proefballonnetje van een viertallencompetitie op zaterdag voor SGS leden. Na een eerste aankondiging kwamen daar toch meer gemengde reacties (zelfs van de KNSB!) op dan verwacht. Een mooi punt om ook met elkaar te bespreken.

Tot slot zijn wij voornemens om in het voorjaar, in navolging van de SBO en OSBO, een tweede AV te organiseren. Hierin zouden onder andere voorgenomen reglementswijzigingen aan bod kunnen komen (die dan in het nieuwe seizoen ook meteen geïmplementeerd kunnen worden). Uw mening horen wij graag.

Ieder kreeg nog wat huiswerk mee. De vruchten van deze arbeid mag u rond 15 september via de secretaris in de digitale brievenbus verwachten.

Jeroen Schuil