Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 03-02-2017 in Seniorennieuws, SGS Nieuws, Verenigingsnieuws

Van de bestuurstafel, januari 2017

De bestuursvergadering van januari 2017 was minder vrolijk dan wij gewend zijn.

Al in december kwam onze penningmeester met alarmerende berichten over de financiële situatie van de SGS. Er blijkt nogal minder contributie binnen te komen dan begroot als gevolg van een sterke daling van het aantal leden.

Op mijn verzoek heeft Marcel een en ander uitgezocht. Uit zijn onderzoek komende de volgende cijfers naar voren:

Seniorleden     Juniorleden      Totaal

Kwartaal vier 2015       1422                    692                 2114

kwartaal vier 2016       1304                    681                  1985

De grootste ledenverliezen komen voor rekening van een paar clubs, waarbij zeker het opheffen van SV D.O.S.C. (-20 senioren en -19 junioren) er fors inhakt. Daarnaast valt het ledenverlies bij SV Huizen (-9 junioren), SV Doredenkers (-8 senioren) en SV De Watertoren (-7 senioren) op. Tel daarbij het relatief geringe ledenverlies (1-5 leden) bij twintig verenigingen en de daling is verklaard. Deze daling wordt, hoe heugelijk ook, helaas niet gecompenseerd door de ledenstijging bij Zeist (+10 senioren!), Paul Keres (+8 senioren), JSC Magnus Leidsche Rijn (+32 junioren) en SC De Giessen en Linge (+11 junioren).

Hans rekende voor dat we nu al € 2.000 achterlopen aan inkomsten. Dit zal, bij ongewijzigde cijfers, verder oplopen naar € 5.000. Dit betekent dat we fors moeten gaan interen op ons vermogen.

Ter uitleg het volgende: De SGS houdt per jaar € 4,12 per seniorlid en € 1,76 per juniorlid over om te besteden. Zoals eerder aangegeven is dit een stuk lager dan bij andere regionale bonden, maar dat is een keuze die we samen hebben gemaakt. Daarnaast is al een aantal jaren de stijging van de contributie door de KNSB niet overgenomen omdat het de wens van de verenigingen was om het vermogen af te bouwen. Dit overigens met instemming van het bestuur dat geen bank wenst te spelen. Nu echter de bodem sneller in zicht komt dan gewenst, kan het bestuur een verhoging van de bijdrage per 1 oktober 2017 niet uitsluiten.

Daarnaast een mededeling van hele andere aard: Colijn heeft besloten om na zes jaar trouwe dienst er met ingang van het volgend seizoen een punt achter te zetten. Het bestuur is met competitieleider Henk van Lingen aan het kijken hoe deze bestuursfunctie vanaf volgend seizoen zal worden ingevuld. Uiteraard kunnen belangstellenden zich ook bij mij melden.

Jeroen Schuil