Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 03-09-2017 in Competitienieuws, SGS Nieuws

Competitiemailing 99

Seizoen 2017-2018

Wedstrijdcommissie

Colijn Wakkee stopt volgende maand als bestuurslid wedstrijdzaken SGS. Henk van Lingen volgt hem op. Dat betekent dat we voor de competitieleiding versterking zoeken. Suggesties zijn welkom. Dat kan via het vaste e-mailadres competitie@sgs-schaakbond.nl maar natuurlijk ook via persoonlijk contact of via SGS voorzitter Jeroen Schuil.

 

Achttallencompetitie

De inschrijving voor de SGS achttallencompetitie seizoen 2017-2018 is geopend. Een vereniging kan met elk gewenst aantal achttallen aan de competitie deelnemen. S.v.p. ook reageren indien uw vereniging niet meedoet met de achttallencompetitie.

Inschrijven voor de achttallencompetitie kan tot en met 10 september via button “Opgeven externe achttallen” op het beveiligde gedeelte van de website.

Hierbij kunt u ook aangeven het aantal KNSB-teams, de speelavond en het maximaal aantal achttallen dat op dezelfde avond thuis kan spelen. Verder is er de mogelijkheid om data aan te geven waarop u geen wedstrijden (of specifiek thuiswedstrijden) wenst. Met dit laatste verzoek kan alleen rekening worden gehouden indien hier zeer terughoudend mee wordt omgegaan.

Enige dagen na 10 september zal een concept-indeling en vervolgens een definitieve indeling worden gepubliceerd. Vanaf dat moment kunnen ook de namen van de spelers via de website worden opgegeven. De deadline hiervoor ligt op 30 september. De eerste wedstrijden worden in de week van 9 oktober ingepland. Ook komende jaargangen zal de competitie in principe beginnen in de eerste week na de Algemene Vergadering, die gehouden wordt op de eerste woensdag van oktober.

Merk op dat er naast de al bekende versterkte promotie nog een extra promotieplaats is ontstaan in de SGS piramide, doordat het promotieklasse team van Ons Genoegen grotendeel uit elkaar is gevallen en wij het verzoek van hen om in de Tweede klasse uit te komen hebben gehonoreerd. Welke teams er doorschuiven gaan wij na de inschrijving bepalen maar in principe hanteren we het gebruikelijke ‘beste tweede’ beginsel.

Net als vorig seizoen  zal er dit seizoen gestreefd worden naar centrale slotrondes in de Promotieklasse  en in de Eerste klasse. Hiervoor zal indien mogelijk (logistiek en financieel) een vrijdagavond worden gepland, in mei of eind april. Afgelopen seizoen is om financiële redenen in de Eerste klasse gekozen voor donderdagen. Mogelijk is dat weer noodzakelijk.

Bekercompetitie

Aan de bekercompetitie mag elke SGS-vereniging deelnemen. Voor verenigingen die in de KNSB-competitie uitkomen, mogen uitsluitend spelers meedoen die zijn opgegeven voor een team dat uitkomt in de clubcompetitie SGS en wel zolang zij gerechtigd zijn in de clubcompetitie SGS te spelen. Voor elke vereniging mag één team deelnemen.
Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen zal er eventueel een voorronde worden gespeeld (om eventueel het aantal voor de 1e ronde terug te brengen naar 32). Voor het spelen in de voorronde komen de verenigingen in aanmerking die het vorige bekerseizoen de minste wedstrijden hebben gewonnen.

Ook bekerteams kunnen via het beveiligde deel van de website worden aangemeld. Graag ontvang ik de aanmeldingen uiterlijk 25 september. De loting vindt plaats op de Algemene Vergadering van 4 oktober. De indeling wordt dan tot en met de finale, die op 1 juni zal plaatsvinden in Utrecht, bekend.

Overige competities

Over de viertallen- en jeugdcompetities volgt informatie in een later stadium. De uiterste inschrijfdata voor deze competities zijn wel al bekend: 30 september voor de jeugd en 10 oktober voor de viertallen.

Henk van Lingen & Colijn Wakkee
Competitieleiders
competitie@sgs-schaakbond.nl