Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 12-09-2017 in SGS Nieuws, Verenigingsnieuws

Bestuursvergaderingen 10 augustus en 11 september

Ter voorbereiding op de AV en ook in verband met de vakantieperiode zijn we in de afgelopen periode twee keer bij elkaar gekomen. De schaakwereld is in beweging en wij moeten daarin meezwemmen uiteraard. Zo zal na dit seizoen de competitie er anders uit gaan zien. Ook de samenwerking met SBO en OSBO wordt verder geïntensiveerd en er zitten opnieuw personele wijzigingen in het bestuur aan te komen.

Genoeg om niet één maar twee avonden aan de bestuurstafel te vullen.

De bespreking van de jaarverslagen was bijna een formaliteit; alle bestuursleden zijn goed op de hoogte van hun “dossier” en delen deze kennis uiteraard ook al in de loop van het jaar. Financieel lijkt het allemaal wat beter te gaan dan vooraf gevreesd. Dat dit deels ook komt door het niet doorgaan van evenement is natuurlijk minder verheugend.

Colijn is begin oktober definitief weg als bestuurslid competitie en opvolger Henk is (nu nog samen met Colijn) erg druk met het weer in gang zetten van de komende competities. Daarnaast speelt Henk een grote rol in de jeugd Grand Prix toernooien en dus zijn wij nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe “Henk”. We hebben al bij een aantal mensen bot gevangen, maar mogelijk dient zich op korte termijn toch een geschikte kandidaat aan. We houden u op de hoogte.

Bij de jeugd is de ledental curve weer duidelijk zichtbaar: september het dieptepunt en januari het hoogtepunt. We hopen weer op een boel nieuwe gezichten bij de toernooien, competities en uiteraard examens. Over dat laatste gesproken, Erik Olof, de opvolger van Kevin van Brummelen, is door ziekte helaas al enige tijd uit de running. De jeugdcommissie doet er alles aan de werkzaamheden te continueren maar verdere versterking van deze commissie is nog steeds gewenst.

De eerder genoemde samenwerking met SBO en OSBO krijgt steeds meer vorm. Op korte termijn gaan we in overleg om onze wensen richting een andere invulling van schakend Nederland (districtenstelsel) vorm te gaan geven. Als onderdeel hiervan zien wij ook grotere regiovorming als logische stap naar dit doel.

Bij de rondvraag kwam wederom de toernooikalender aan bod. Nadat ik dit al eerder in de Bondsraad had aangekaart, is de doorschakeling naar SGS nog steeds onduidelijk. Dit tot ergernis uiteraard van Jan, onze eigen coördinator, en van het hele bestuur. We blijven achter de schermen verder naar een oplossing zoeken.

Tot slot nog een laatste bericht. Na twee periodes van 3 jaar wil ik in oktober 2018 graag de hamer overdragen. Een nieuwe voorzitter, bij voorkeur met veel bestuurlijke ervaring en bagage, zou idealiter de klus van mij overnemen. Denkt u een geschikte kandidaat te zijn of te kennen, laat het me weten.

 

Jeroen Schuil