Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 30-09-2017 in Competitienieuws, SGS Nieuws

Competitiemailing 101

De indeling en agenda voor de 8-tallen competitie is vorig weekend definitief geworden, en is inmiddels opgenomen in de gebruikelijke webpagina’s. In deze mailing informatie over de overige deadlines en iets over de werkverdeling van de competitieleiding.

Competitieleiding

Zoals eerder gemeld stopt Colijn Wakkee als bestuurslid wedstrijdzaken, en stopt hij ook met zijn taken in de competitieleiding, zoals de leiding van de jeugdcompetitie. Henk van Lingen was en blijft voorlopig de competitieleider 8- en 4-tallen competities, en neemt het bekertoernooi erbij. De jeugdcompetitie echter valt formeel onder de jeugdcommissie en dus onder Marcel Janssen. Henk van Lingen neemt die rol dus niet over van Colijn, alleen al omdat hij ook al Grand Prix coordinator is en in die rol al heel veel voor de jeugd doet.

Daarom hebben we het mailadres voor competitiezaken gesplitst:

competitie@sgs-schaakbond blijft voor de zaken betreffende de 8- en 4-tallen competities

jeugdcompetitie@sgs-schaakbond is nieuw, voor de jeugdcompetitie.

De jeugdcompetitie wordt geleid door Marcel, en hij is in gesprek over versterking voor die taak. Ook voor versterking voor de rollen van Henk houden we ons aanbevolen.

Deadlines

spelersnamen 8-tallen

De deadline voor het doorgeven van de spelers der 8-tallen stond op vandaag, 30 september. Echter, de persoon die de achterliggende techniek verzorgt is momenteel verminderd beschikbaar vanwege omstandigheden, en de inschrijflink is nog niet actief. Vanzelfsprekend geven we daarvoor dus uitstel. Tot zondag 8 oktober, dat kan immers prima daar de competitie op 9 oktober begint.

bekercompetitie
Inschrijven voor de beker kon al wel en de deadline is inmiddels verstreken. Toch lijken enige clubs dit vergeten te zijn, want van de deelnemers van vorig seizoen ontbreken nog:

Acquoy
Baarn
Doorn-Driebergen
Doredenkers
Het Dikke Torentje
Kijk Uit
Magnus
VOG
Woerden

Gaarne uiterlijk inschrijven op 2 oktober. Woensdag op de AV vindt immers de loting plaats.

jeugdcompetitie

Ook hiervoor (inschrijving teams) stond de deadline op vandaag. Maar ook hier ontbreken nog enige bekende namen, o.a. Magnus, Moira, En Passant Graag uiterlijk 4 oktober de teams doorgeven! (de indeling wordt op 5 oktober gemaakt).

teams 4-tallen

De deadline voor deze aanmeldingen was en blijft 10 oktober.

Met vriendelijke groet, mede namens Colijn en Marcel,
Henk van Lingen,
competitieleider.