Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 06-10-2017 in SGS Nieuws, Verenigingsnieuws

Algemene Vergadering SGS 4 oktober 2017

Beste leden van de bij de SGS aangesloten schaakverenigingen,

Afgelopen woensdag waren bestuurders van meer dan de helft van de aangesloten verenigingen naar Loenen aan de Vecht getogen om onder andere de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar te horen afleggen.
Naast de financiële zaken (we staan er rooskleuriger voor dan eerder dit jaar gevreesd), het toch weer iets oplopende ledental en de diverse prijsuitreikingen, kwamen de bekerloting (zie elders op deze site) en de samenwerking SGS-OSBO-SBO aan bod.

Voor wat betreft de samenwerking en de daarmee toch wel samenhangende competitiewijzigingen per volgend jaar, komen we in een cruciale fase. De betrokken bonden hebben contact met het bestuur van de KNSB gezocht om nu een verdiepingsslag te gaan maken. Daarnaast zal de verdere onderlinge integratie van de drie bonden worden uitgewerkt. Dit is geen doel maar wel een belangrijk middel om te komen tot de herinrichting/invoering andere structuur van de KNSB.

Jan Stomphorst werd tenslotte bedankt voor al zijn werkzaamheden als bestuurslid van de KNSB in de afgelopen jaren en uiteraard werd ook Colijn passend bedankt voor zes jaar bestuurswerk in de SGS.

Al met al een gezellige en soepele vergadering. Tegen tienen kon het glas aan de bar worden geheven en ik was deze keer zelfs voor 23.00 uur thuis.

Jeroen Schuil