Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 14-06-2018 in Bestuurszaken, SGS Nieuws

SGS zoekt nieuwe voorzitter

Geachte voorzitters, secretarissen en contactpersonen van bij de SGS aangesloten schaakverenigingen,

De SGS is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Met ingang van het seizoen 2018-2019 zal de huidige voorzitter Jeroen Schuil, die gedurende 6 jaar deze functie met veel plezier en enthousiasme heeft vervuld, terugtreden.

Bent u, of is een van uw leden in de boeiende functie van voorzitter SGS geïnteresseerd, dan biedt bijgaande profielschets een inzicht in de werkzaamheden die met de functie samenhangen. U bent “primus inter pares” in een team van enthousiaste vrijwilligers die het schaken in de Utrechtse regio aantrekkelijk willen maken en houden.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Jeroen Schuil, wiens bereikbaarheid is aangegeven op de SGS-website bij “over de SGS” onder “bestuur”.

Profielschets voorzitter SGS

De voorzitter:

  • Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het beleid
  • Leidt de vergaderingen van het bestuur en vergadert gemiddeld zeswekelijks met het bestuur
  • Bereidt voor en leidt Algemene Leden Vergadering (2x per jaar)
  • Houdt contact met de diverse commissies en probeert minimaal 1x per jaar bij een vergadering aan te schuiven
  • Vertegenwoordigt de SGS naar buiten (o.a. gemeente, de KNSB, de aangesloten verenigingen)
  • Volgt externe ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op de organisatie
  • Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht conflicten op te lossen

Verantwoordelijkheden:

  • Legt twee maal per jaar verantwoording af aan de aangesloten verenigingen
  • Neem verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement
  • Is een representatieve vertegenwoordiger van de SGS

In de praktijk ben je als SGS voorzitter gemiddeld 2,5 uur per week met de uitvoering van de taken bezig. Dit is voor een deel leeswerk, waarbij op dit moment de portefeuille “samenwerking OSBO-SBO-SGS” een groot deel van vormt, en voor een deel het voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen.

Daarnaast ben je af en toe aanwezig in je functie als voorzitter bij jubilea en prijsuitreikingen.

Tot slot is de voorzitter het cement in het bestuur. Je houdt een vinger aan de pols bij de andere bestuursleden en bent als vraagbaak voor ze beschikbaar.