Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 16-07-2018 in Competitienieuws, SGS Nieuws

Procedure aanmelding en roostering competitie SGS-OSBO-SBO

Zoals bekend gaan we komend seizoen starten met een gezamenlijke regionale acht- en viertallencompetitie in de bonden SGS, OSBO en SBO. De voorbereidende besluitvorming heeft dit voorjaar plaatsgevonden in de diverse ledenvergaderingen. Nu komt het aan op implementatie. Voor elk der deelnemende bonden verandert er wel wat. In deze tekst willen wij schetsen hoe de aanmeldprocedure in zijn werk gaat voor de 8-tallen competitie en hoe we vervolgens tot een indeling en publicatie van de speelagenda willen komen. De procedure voor de 4-tallen wordt vergelijkbaar, maar wandelt hier een maandje achteraan.

De nieuwe competitie gaan we organiseren onder de enigszins ludieke noemer: SOS competitie. SOS staat bij aanvang natuurlijk voor SGS OSBO SBO, maar op termijn, wanneer wellicht ook andere bonden willen aansluiten, voor Samen Organiserende Schaakbonden.

Opzet

Voor onze gezamenlijke competitie is een nieuw wedstrijdreglement vastgesteld. In de najaars ALV’s zullen nog enkele toevoegingen daaraan voorgesteld worden. Voor deze reglementen, zie onze websites.

De belangrijkste eigenschappen van de nieuwe (8-tallen) competitie zijn:

 • Er zijn aparte competities voor 8-tallen en voor 4 tallen
 • Teams worden ingedeeld in geografische groepen (‘piramides’) van in beginsel 8 teams per klasse. Er zijn zoveel groepen en klassen als aanmelding en verwachte reistijd nodig maakt. Indien nodig of gewenst, kunnen er ook 9 of 10 teams in een klasse zitten.
 • Alle wedstrijden beginnen in principe om 19.45 uur. Uitzonderingen in overleg met de wedstrijdleiding en de bezoekende partij.
 • Het speeltempo bedraagt 1 uur 40 per persoon met een increment van 10 seconden per zet.
 • Er is een clausule voor jeugdteams, zoals gebruikelijk was in de OSBO.
 • Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd
 • Er wordt na indeling een speelagenda gepubliceerd met de data van alle wedstrijden. Voor de SGS is deze aanpak bekend, voor de OSBO en SBO is dit nieuw. Daar werden voorheen speelweken aangewezen.

Aanmeldformulier

Alle teams dienen aangemeld te worden door de verenigingen voor 1 september. Spelersnamen hoeven pas later doorgegeven te worden, voor 1 oktober. Aanmelding gebeurt dit jaar niet via een webpagina, zoals voorheen in de SGS, maar door bijgevoegd formulier ingevuld te mailen aan de wedstrijdleiding. In dit formulier dienen een aantal zaken aangegeven te worden:

 • Speelavond thuiswedstrijden.
 • Avonden (data!) tussen 1 oktober en half juni waarop de club niet kan spelen (uit en thuis) vanwege speciale activiteiten.
 • Avonden waarop de club niet thuis kan spelen (bv. clubgebouw niet beschikbaar)
 • Maximaal aantal teams dat tegelijk thuis kan spelen.
 • Per team ruwe schatting gemiddelde rating.
 • Aangeven indien de wens bestaat dat bepaalde teams tegelijk thuis spelen. NB: dit is nieuw voor de SGS, en komt uit de OSBO. Het indelingsprogramma zorgt er in beginsel voor dat naastgelegen teams (bv ‘Het Paard 2’en ‘Het Paard 3’) niet op dezelfde dag spelen. Dit omdat invallers doorgaans uit aanpalende teams komen. In de oostelijke bonden zijn echter clubs dit dit juist graag hebben ivm impact gespreid spelen op een kleine interne competitie. Er wordt gestreefd deze wens zoveel mogelijk te honoreren.
 • Eventuele jeugdteams met opgave van speelavond. Ook dit fenomeen komt vanuit de OSBO. Zie art. 15 competitiereglement.
 • Aangeven indien de club de mogelijkheden en de wil heeft om een gezamenlijke slotronde te organiseren voor één de klasses waarin zij uitkomt. In de SGS kenden we alleen gezamelijkse slotrondes in de hoogste twee klasses, maar binnen de OSBO is dit breder gebruikelijk. Ook omdat daar voorheen al in klasses van 8 teams werd gespeeld in plaats van 10.

Roostersystematiek

Nadat op 1 september alle aanmelding en wensen binnen zijn, gaat de wedstrijdleiding de klasse-indeling maken en een wedstrijdagenda. Bij het indelen van de teams in klasses wordt zoveel mogelijk gekeken naar de bestaande situatie (dus speelde team x voorheen 2e klasse, dan nu in beginsel ook), daarnaast wordt gekeken naar de opgegeven verwachte sterkte. Wordt een team toch omlaag geschoven, dan wordt even contact opgenomen met de club.

Voor de wedstrijdagenda wordt gebruik gemaakt van een in de SGS ontwikkelde spreadsheet. Daarin worden naast de door de clubs aangedragen restricties de vrijdagen voor de KNSB-zaterdagen, de Tata-tienkampweek, en de belangrijkste schoolvakanties en feestdagen ingevoerd als verboden data. Ook data voor eventueel al bekende slotrondes worden ingevoerd. Daarna berekent de spreadsheet op basis van de aangegeven randvoorwaarden en ingevoerde voorkeursweken per klasse, de agenda uit. Voor elke wedstrijd wordt begonnen in de voorkeursweek. Stuit dat op een conflict (bv. verboden datum of aangrenzend team speelt al) dan worden de weken ernaast geprobeerd of zelfs de weken daar weer naast.

Publicatie indeling en agenda

Nadat er een conflictvrije agenda is geproduceerd zal deze agenda als concept agenda gepubliceerd worden. Naar verwachting gebeurt dat in het weekend van 8 en 9 september. Alle clubs hebben daarna enige dagen om de agenda te controleren op fouten of omissies. Eén of twee weken later wordt de agenda definitief. De wedstrijden beginnen vanaf oktober en het schema loopt door tot eind mei of begin juni.

Alle wedstrijddata zullen vervolgens ingevoerd worden in Netstand, het uitslagen en standen programma dat we beogen te gaan gebruiken. Dit programma is gekoppeld aan de landelijke ledenadministratie (OLA) en hierin zullen de clubs voor 1 oktober ook hun teamsamenstellingen in moeten opvoeren.

Tot zover tekst en uitleg over de procedure. Wij hopen op een succesvolle start van dit traject!

Aanmelden van 8-tallen gaarne door dit formulier: Inschrijving teams SMN 8tal in te vullen en te mailen naar competitieleiding@soscompetitie.nl 

Uiterlijk voor 1 september, maar hoe eerder hoe beter.

 

Deze toelichting is ook beschikbaar als PDF: inschrijfprocedure-8tal

 

Met vriendelijke groet,

namens de werkgroep gezamenlijke competitie SGS-OSBO-SBO,

Henk van Lingen, competitieleider SGS.