Online oplostoernooi groot succes

Geplaatst door

Online oplostoernooi groot succes

Geplaatst op 26-03-2020

(door Wim Velker)

In de avonduren van 24 maart vond er voor het eerst(?) een oplostoernooi plaats dat decentraal werd afgewerkt. In plaats van in een zaal, waar de wedstrijdleider precies kan zien of er niemand spiekt, was iedereen nu op zijn eigen verantwoordelijkheid aangewezen om eerlijk te spelen. Naar mijn idee is dat volkomen gelukt. Dank en complimenten aan de deelnemers.

De nieuwe wereld waarin we zijn komen te leven maakt dat zaken anders moeten, dat er tijdelijk veel meer vanuit huis moet gebeuren. Dat was de reden om dit online oplostoernooi te organiseren. En het sloeg aan! Maar liefst 29 aanmeldingen kwamen er binnen, niet alleen vanuit de regio Amersfoort maar ook vanuit Utrecht en verder weg.
Ook was er de nationale oplostop ‘aanwezig’. GM Dolf Wissmann (lees zijn artikelen in het KNSB-blad Schaakmagazine), IM Hans Uitenbroek en FM Johan de Boer. Daarnaast waren er nog drie oplossers die geregeld in de A-groep van de internationale oploswedstrijden uitkomen.
Verheugend was het dat er meer dan 10 nieuwe oplossers waren. Hopelijk zijn zij door dit toernooi en hun eigen resultaten zo geïnspireerd geraakt dat zij zich verder in dit onderdeel van het schaakspel willen bekwamen (Vraag eens een proefnummer aan van het geweldige bondsblad Probleemblad of kijk eens op de site van de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden (zeg maar de Oplosbond) www.probleemblad.nl ).

Het toernooi had ik opgezet als zijnde voor de bekende regionale oplossers. Gert Reichardt kwam toen met de suggestie om de aankondiging ook op de site van En Passant te plaatsen, alwaar het gelezen werd door Evert Rademakers, bestuurslid van Paul Keres, waardoor hij ook de site van die club verscheen. Toen de aanmeldingen begonnen binnen te stromen  bedacht ik dat misschien wat topspelers mee zouden willen doen. Zo is het dus gekomen.
De moeilijkheidsgraad van de opgaven was gebaseerd op de regionale oplossers, zeg maar B-niveau, zoals dat in de internationale oploswereld wordt genoemd. Voor de nationale top te eenvoudig en daarom had ik bedacht dat deze zes oplossers een handicap zouden krijgen. Zij kregen twee extra opgaven waarna hun puntentotaal vermenigvuldigd zou worden met 9/11 (een sinister getal dat nine/eleven, een omen!) om hun resultaat te herleiden naar dat van de overige deelnemers. Dat mislukte, in dier voege dat ik veel te moeilijke extra opgaven had uitgezocht, waar de betreffende zes deelnemers nauwelijks punten op scoorden. Een volgende keer moet dat anders.

Voor de negen c.q elf opgaven kregen de oplossers twee uur bedenktijd. Per opgave vielen er maximaal 5 punten te verdienen.

Resultaten
Het toernooi werd een groot succes voor Gert Reichardt. Dat Gert een sterk oplosser is wisten we al uit de regionale toernooien. In dit online toernooi scoorde hij 43 van de 45 mogelijke punten. Slechts op de tweede driezet miste hij twee varianten. Een mooie prestatie, Gert! Robin Reichardt werd tweede. Hij miste op de driezet dezelfde varianten als Gert, maar vond slechts één van de drie oplossingen van het helpmatprobleem. Desondanks hier evenzeer een geweldige prestatie. De derde plaats was voor Grootmeester Dolf Wissman. Op de negen reguliere opgaven kwam hij tot 44,75 punten. Bijna het volle pond maar hij miste een lullig variantje in de eindspelstudie.

De vraag is of je dit als een studie moet beschouwen. Het is meer een ‘aardigheidje’. Ik had er voor gekozen omdat hij niet al te moeilijk is en omdat er nog een helpmat en een zelfmat zouden volgen, waar de meeste B-oplossers niet al te vertrouwd mee zijn. Wit maakt remise luidt de opdracht van deze studie van W. E. Rudolph uit 1912. Het is duidelijk dat wit, gelet op zijn grote materiele achterstand, zich alleen maar kan redden als hij de poorten sluit en daarmee de zwarte torens geen toegang biedt tot zijn vesting, onder het motto van Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten / Embarremt over my en mijn benaeuwde vesten.Maar hij moet snel handelen: 1. La4+! Lokt de koning naar voren en dan krijgt wit snel zijn zin. 1…Kxa4  Het lullige variantje dat Dolf – en anderen! – niet vermeldde was 1…Kc4  2. Lb3+ en de koning moet terug naar b5. 2. b3 + Kb5  3. c4+ Kc6  4. d5+ Kd7  5. e6+ K~  6. f5 en zwart komt er nooit meer door. De blokkerige torens zijn krachteloos en de loper is van de verkeerde veldkleur. Johan Beije speelde hier tot mijn verbazing, en vermoedelijk na afloop tot zijn eigen verbijstering, 6. fxg5 fxg5  7. Ke4. Het scheelde hem 2,25 punten.

Niet alleen Dolf Wissmann kwam tot 44,75 punten op de reguliere negen opgaven. Ook Hans Uitenbroek en Wouter van Rijn leverden die prestatie.

Hooglanders
De huidige oploskampioen van Hoogland, René van Nieuwenhuizen, leverde eveneens fraai werk af door met 39 punten een vierde plaats te veroveren. René was, jammer genoeg, de enige van de top-10 eindigers die een tweezet miste. En dat kostte hem de eerste plek. Het ging om de volgende, op het oog ingewikkelde tweezet van veelproducent Giorgio Guidelli, uit 1918, vol met penningen.

1. exf3 was een matdreiging als wit de derde rij zou beheersen.  Dat blijkt te realiseren door een penning op te heffen, namelijk met 1. Ta3. Op 1…fxe2 volgt er nu 2. f3 mat en zwarts schaakje met 1…Txd6+ wordt met 2. Pxd6 afgemat! Probeer zelf eens de andere pogingen van zwart om het mat te ontlopen, te weerleggen. En 1. Ld5+ is geen alternatieve oplossing maar een fout. Na 1…Pxd5 zou 2.De5 mat zijn geweest, ware het niet dat de dame gepend staat, zoals enkelen pas na afloop ontdekten.          

Mooi werk leverde ook onze jeugdige Szabi Buzogany. Niet alleen vanwege zijn 13e plaats, maar mede vanwege zijn score van bijna 24 punten. Daarbij zat ook een variant van het helpmat, altijd een goed teken als je daarin ook oplossingen vindt. Dat geldt ook voor Joost Hooning die aangaf tevreden te zijn. Het mooie vond ik dat hij het zelfmat oploste! Een goed teken. Hans van Doorn leek zelf niet zo tevreden, maar verbeterde zich overduidelijk ten opzichte van zijn eerste optreden, verleden jaar bij het TOTH.

Andere deelnemers
Zeer goed werk leverde Sharoez Shahrizadeh die zag dat zijn 30 punten goed waren voor een plek in de top tien. Een fraai debuut, Sharoez! Ook Alwin van Ee en Arend van de Lagemaat kunnen naar mijn idee terugkijken op een geslaagde eerste deelname.
Goede prestaties werden er geleverd – uiteraard – door de oplossers uit de A-categorie. Ondanks de handicap eindigden zij allen in de top tien.

Minder tevreden zullen Rens ter Veen, Berry Beijer en Lars Slofstra zijn geweest. Zij kunnen beter dan zij in dit toernooi hebben laten zien, dat hebben zij met hun prestaties in regionale en internationale oplostoernooien getoond.
Jaap van der Tuuk, oud SGS-kampioen in het ‘gewone’ bordschaak, en Gerben van Pel moesten door verschillende oorzaken, kort na het begin afhaken. Hun puntentotaal zou ongetwijfeld hoger zijn geweest als zij hadden kunnen doorgaan.
Graag vraag ik nog aandacht voor de nummer 26, Seth van Os, 9 jaar, die perse mee wilde doen, met de steun van zijn ouders. Fijn dat je er was, Seth en blijf meedoen. Je prestaties zullen stijgen.

Slot
Of men goed had gepresteerd of minder tevreden was over het puntentotaal, uit de reacties van alle deelnemers bleek dat dit een zeer geslaagd toernooi is geweest. Voor herhaling vatbaar.

Zoals ik de deelnemers al heb verteld, overweegt schaakclub Paul Keres ook een oplostoernooi te organiseren. Als dat niet doorgaat, doe ik dat mogelijk de volgende maand zelf weer.

Iedereen bedankt en tot mails / ziens (in betere tijden).

De eindstand (klik om te vergroten).

Wim Velker

De tekst is van Wim Velker.
De tabel is door Berry Beijer gemaakt.
De foto’s zijn door de deelnemers zelf genomen. Lars Slofstra heeft alles in elkaar geknutseld.