Over de SGS

De Stichts-Gooische Schaakbond (SGS)

De SGS is één van de grootste regionale schaakbonden binnen de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Ruim 2.150 schakers (telling per 1 januari 2022) zijn aangesloten bij de 43 verenigingen die, hoofdzakelijk in de provincie Utrecht gevestigd, tezamen de SGS vormen.

Het bestuur van de SGS behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen in de KNSB en treedt namens hen op. Daarnaast organiseert de SGS de verschillende teamcompetities in samenwerking met de regionale bonden OSBO en SBO. Deze competitie is ingedeeld in diverse klassen om ervoor te zorgen dat de teams binnen een klasse nagenoeg van gelijke sterkte zijn.

Ook organiseert SGS diverse persoonlijke kampioenschappen. Niet alleen voor senioren maar ook voor junioren in alle leeftijdsklassen. Zowel in teamverband als individueel ontwikkelen de jeugdschakers in de SGS zich tot de besten van Nederland.

Het bestuur van de SGS ziet zich tot taak om schakers van alle leeftijden de ruimte te geven om bij hun club en op individuele basis hun hobby met plezier te kunnen uitoefenen. Zij acht zich daarbij dienstbaar aan de aangesloten verenigingen en legt twee keer per jaar verantwoording af aan die verenigingen.