Over de SGS

De Stichts-Gooische Schaakbond (SGS)

De SGS is één van de grootste regionale schaakbonden binnen de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Ruim 2.300 schakers (telling per 1 september 2013) zijn aangesloten bij de 50 verenigingen die, hoofdzakelijk in de provincie Utrecht gevestigd, tezamen de SGS vormen.

Het bestuur van de SGS behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen in de KNSB en treedt namens hen op. Daarnaast organiseert de SGS de verschillende competities en kampioenschappen voor zowel senioren als jeugdschakers.

Naast het organiseren van de externe competitie, welke aansluit aan de KNSB competitie en verdeeld is in een diverse klassen, kent de SGS diverse persoonlijke kampioenschappen. Niet alleen voor senioren maar ook voor junioren in alle leeftijdsklassen. Zowel in teamverband als individueel ontwikkelen de jeugdschakers in de SGS zich tot de besten van Nederland. Speciale aandacht krijgen hierbij ook de meisjes, waarvoor jaarlijks zelfs een heuse schaakmiddag wordt georganiseerd.

Het bestuur van de SGS ziet zich tot taak om schakers van alle leeftijden de ruimte te geven om bij hun club en op individuele basis hun hobby met plezier te kunnen uitoefenen. Zij acht zich daarbij dienstbaar aan de aangesloten verenigingen en legt één keer per jaar verantwoording af aan die verenigingen.