Persoonlijk Kampioenschap 2015

Het persoonlijk kampioenschap van de SGS is dit jaar opnieuw gecombineerd met het Open Kampioenschap van Utrecht. Het OKU wordt gehouden van vrijdag 5 t/m zondag 7 juni. Alle deelnemers aan het OKU die sinds januari 2015 lid bij de SGS zijn, maar onder voorwaarden ook spelers die recenter lid zijn geworden, spelen automatisch mee voor het persoonlijk kampioenschap van de SGS. Meer informatie over het toernooi vindt u in dit nieuwsbericht en op de website van het oku.