Snelschaken voor Clubteams

Op 19 november 2022 is het tijd voor het traditionele SGS-snelschaaktoernooi voor clubteams. Nieuw dit jaar is het toernooi ook is opengesteld voor teams uit het hele SOS-gebied, dus SGS, OSBO en SBO. In eerste instantie is dit een eenmalige proef.

Het toernooi wordt gespeeld in viertallen. In groep A (>1750) wordt dubbelrondig gespeeld (witpartij en zwartpartij) met 5 minuten pppp bedenktijd, in groep B (<1850) enkelrondig met 10 minuten pppp.

Datum en tijd

Het kampioenschap wordt gespeeld op zaterdag 19 november 2022. De wedstrijden beginnen om 11:30 uur. De teamleiders dienen zich uiterlijk 11:00 uur bij de wedstrijdleider te melden. De prijsuitreiking zal omstreeks 17:30 uur plaatsvinden.

Reglement 

De FIDE Regels voor Snelschaak zijn van toepassing voor zover niet anders bepaald in het wedstrijdreglement Snelschaakkampioenschap voor Clubteams SGS. Het reglement is onder Downloads te vinden. Ter aanvulling geldt het volgende:

  • De SGS-titel gaat altijd naar het hoogst geëindigde SGS-team in de A-groep (net als bij het persoonlijk SGS-kampioenschap / OKU).
  • Bij het bepalen van de teamratings wordt in beginsel gekeken naar de laatst beschikbare KNSB-rating, gemiddeld over de hoogste 4 spelers.

Locatie

Denksportcentrum “En Passant”
Bikkersweg 90
3752 WV  Bunschoten

Speelgerechtigheid

Spelers dienen op de toernooidatum op de ledenlijst van die vereniging te staan.

Er mogen slechts spelers worden opgesteld die voor de betreffende vereniging in de KNSB- of SOS-competitie speelgerechtigd zijn. Hiervoor kan (conform artikel 4 van het reglement) dispensatie worden verleend, verzoeken hiervoor dienen tenminste 10 dagen voor de toernooidatum te worden ingediend.

Inschrijving

Aanmelden via het onderstaande online-formulier, of klik hier om het formulier op een aparte pagina te openen. De inschrijving sluit op woensdag 16 november.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Reichardt: snelschaken@sgs-schaakbond.nl