Speel Z

Actie SpeelZ: leer schaken op school

Dit is een actie om kinderen op basisscholen aan het schaken te krijgen. Voor verenigingen een prima mogelijkheid om nieuwe leden te kunnen werven. Ook de SGS steunt deze actie. Middels ondersteuning aan scholen en verenigingen hopen we deze actie tot een succes te maken.

Hoe ziet de actie SpeelZ eruit?
Een school kan een schoolschaakkist aanschaffen voor 10 kinderen. Dat kost 12,50 Euro per leerling. Voor dat bedrag krijgt de school de kist een jaar lang in bruikleen. Een schooljaar loopt van 1 september t/m 30 juni. Na dat jaar kan het bruikleen worden verlengd.

Wat zit erin de SpeelZ box?
De kist bevat materiaal om 10 kinderen schaken te leren:

  1. Een handleiding stap 1 van de stappenmethode voor de leraar
  2. Een handleiding stap 1 van de stappenmethode voor de leraar
  3. Tien werkboeken stap 1 of opstapje 1 voor jonge kinderen
  4. Tien CD-ROM’s met de stapppen 1 t/m 5. Deze CD-ROM is interactief en is erg geschikt voor zelfstudie.
  5. Tien sets borden en stukken
  6. Memory spel en schaakpuzzels
  7. Een demonstratiebord voor de leerkracht
  8. Informatie over aanvullende les- en schaakmaterialen

Een school dient een borg te betalen van 50,00 Euro. Indien een school besluit niet langer deel te nemen aan het project, dan dient de box te worden ingeleverd. De werkboeken, CD-ROM’s en aardigheidjes hoeven niet te worden ingeleverd.

Informatie naar scholen
De KNSB heeft flyers en posters ontwikkeld welke u als jeugdleider aan alle basisscholen kan overhandigen. Iedereen kan bij de KNSB extra folders en flyers opvragen. Zie hiervoor de site. Verenigingen kunnen de scholen in hun woonplaats vervolgens benaderen.

Ondersteuning SGS
Scholen die belangstelling hebben voor dit project, kunnen contact opnemen met een adviseur uit de SGS regio. Op dit moment zijn er drie adviseurs beschikbaar, die de scholen kunnen adviseren met de uitvoering van dit project. Desgewenst kan de adviseur een keer langskomen op de school om hen verder te informeren. De adviseur is in principe geen lesgever.

Schaaktrainers
In eerste instantie wordt ervan uit gegaan dat de leerkrachten zelf de lessen kunnen gaan verzorgen. In de SpeelZ box bevindt zich naast een handleiding stap 1 tevens een verkorte cursushandleiding welke docenten kunnen gebruiken. Ook mensen met beperkte schaakkennis kunnen hiermee uit de voeten. De school kan ook contact opnemen met de adviseur om te kijken of er een schaaktrainer van buitenaf kan worden aangesteld.

Meer informatie
Wij hopen van harte dat het project SpeelZ ook in de SGS een groot succes gaat worden!