Mailinglijsten

Voor de informatievoorziening aan de verenigingen beschikt de SGS niet alleen over een website, maar ook over een aantal mailinglijsten. Afhankelijk van de aard van de berichtgeving wordt besloten welke van deze middelen worden gebruikt.

Voor de belangrijkste functies binnen het bestuur van een vereniging bestaat een mailinglijst. Te weten : Voorzitters, secretarissen, penningmeesters, wedstrijdleiders en jeugdleiders. Op deze manier komt de boodschap van de SGS meteen bij de juiste persoon binnen uw vereniging aan. Er bestaat ook een mailinglijst voor contactpersonen. Contactpersonen ontvangen altijd een kopie van berichten die naar bestuursleden zijn verzonden. Dit is gedaan om zeker te zijn dat de mail uw vereniging bereikt (ook bij ziekte of vakantie). Het is daarom erg belangrijk dat van al deze functies bij de SGS een mailadres bekend is, en dat de contactpersoon (bij voorkeur) niet een van de andere bestuursfuncties bekleedt.

De lijsten worden maandelijks bijgewerkt op basis van gegevens uit de Online Leden Adminstratie (OLA) van de KNSB. Wijzigingen in bestuurssamenstellingen geeft u dus aan de ledenadministrateur/secretaris van uw vereniging. Deze zorgt dat de gegevens in de OLA worden bijgewerkt.

De mailinglijsten zijn alleen bedoeld voor berichtgeving van de SGS aan de aangesloten verenigingen. De lijsten zijn niet toegankelijk voor derden en worden ook niet op verzoek beschikbaar gesteld.

Bent u geen bestuurslid, maar bent u wel geïnteresseerd in vermelding op een van de mailinglijsten, neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster.