Pages Menu
Categories Menu
Promotie-/degradatie-regelingen

Promotie-/degradatie-regelingen

Achttallencompetitie

De promotie-/degradatie-regeling is als volgt:

Standaardregeling:
Uit elke groep promoveert de nummer 1. Uit elke derde klasse-groep promoveert tevens de nummer 2.
Uit elke groep degradeert de nummers laatst. Uit elke promotieklasse- en eerste klasse-groep degradeert tevens de nummer een-na-laatst.

In de volgende scenario’s gelden aanvullende regels op de Standaardregeling:

Versterkte degradatie:
Wanneer in het huidige seizoen meer dan één SGS-team uit de KNSB-competitie degradeert:
(n) = het aantal teams dat uit de KNSB-competitie degradeert min één.

Uit elke klasse degraderen (n) teams extra. Dit zijn buiten de bepaalde degradanten in de Standaardregeling de laagst eindigende (n) teams in de klasserangschikking.

Versterkte promotie:
1. Wanneer in het huidige seizoen geen SGS-team uit de KNSB-competitie degradeert;
2. Wanneer de SGS een extra promotieplek naar de KNSB-competitie heeft verworven door resultaten in het vorige seizoen:

(n) = 1 indien één van deze scenario’s van toepassing is; 2 indien beide scenario’s van toepassing zijn.
Uit elke klasse promoveren (n) teams extra. Dit zijn buiten de bepaalde promovendi in de Standaardregeling de hoogst eindigende (n) teams in de klasserangschikking.

Klasserangschikking:
De rangorde over alle teams binnen dezelfde klasse wordt bepaald door achtereenvolgens:

  • plaats waarop het team in de groep geëindigd is (van bovenaf geredeneerd)
  • aantal matchpunten*
  • aantal bordpunten*

*Als in een klasse niet in iedere groep evenveel resultaten meetellen, wordt de volgorde van de op dezelfde plaats geëindigde teams bepaald door eerst de matchpunten en daarna de bordpun­ten, behaald in een zo groot mogelijk gelijk aantal wedstrijden, waarbij de resultaten tegen het (de) laagst geëindigde team(s) niet meetellen.

 

Seizoen 2016-2017:
Heeft de SGS een extra promotieplek naar de KNSB-competitie? Ja.
Aantal degradanten uit de KNSB-competitie: 1
Versterkte degradatie: 0
Versterkte promotie: 1

 

In de achttallencompetitie wordt het volgende model gehanteerd:

(Aantal groepen in klasse) x (Aantal teams per groep): (Naam klasse)

Bij 78 t/m 86 teams:
1 x 10 = 10: Promotieklasse
2 x 10 = 20: Eerste klasse
4 x (8-10) = (32-40): Tweede klasse
2 x 8 = 16: Derde klasse

Bij 71 t/m 77 teams:
1 x 10 = 10: Promotieklasse
2 x 10 = 20: Eerste klasse
5 x (8-10) = (41-47): Tweede klasse

Voor promotie/degradatie tussen tweede en derde klasse is van belang dat wanneer er een derde klasse is, deze uit minstens 16 teams dient te bestaan. Hierdoor kan extra degradatie plaatsvinden vanuit de tweede naar de derde klasse, wanneer teams uit de derde klasse zich in het seizoen daarop terugtrekken.

 

Viertallencompetitie

Voor de viertallencompetitie is geen promotie-/degradatie-regeling vastgesteld. In deze competitie zijn verenigingen vrij om zich in een klasse in te schrijven.

 

Jeugdclubcompetitie

Elke categorie bestaat uit een eerste klasse en zo mogelijk één of meerdere tweede klassen. De indeling is o.a. afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de resultaten van het voorafgaande seizoen. Er wordt naar gestreefd om elke klasse uit zeven of acht viertallen te laten bestaan. De promotie- en degradatieregeling is hierop geënt.

Het aantal teams dat promoveert van de tweede klasse naar de eerste klasse is één per groep. Uit de eerste klasse degraderen evenveel teams terug naar de tweede klasse. Van deze regeling kan worden afgeweken indien het aantal teams in de gehele categorie een andere verdeling van teams over de groepen wenselijk maakt.