Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 17-06-2017 in SGS Nieuws, Verenigingsnieuws

Bondsraad 17 juni 2017

Een historische dag! Na bijna twee jaar lang voorbereiden, praten, argumenten uitwisselen en afwegingen maken beslisten de afgevaardigden van de regionale bonden vandaag dat de pilot (Scheiding der competities) vanaf 2018-2019 zal worden uitgevoerd.

Nadat in vele regionale en landelijke vergaderingen de bezwaren waren duidelijk gemaakt en zoveel mogelijk tegemoet gekomen, vond de overgrote meerderheid van de regionale bonden dat het er nu maar eens van moest komen. Met enkel de tegenstem van de Haagsche Schaakbond, kan een tweede werkgroep aan de start.

Zoals in onze SGS vergadering al aangegeven, heb ik laten weten dat wij positief kritisch de ontwikkelingen zullen gade slaan. Met name de criteria die bepalen of de pilot is geslaagd en de uiteindelijke beoordeling volgen wij met argusogen.

Verder op de agenda:

Ik mocht aftrappen met een kort resumé over de vorderingen van de districtsvorming.

Toen iedereen nog naar lucht zat te happen vanwege mijn revolutionaire verhaal, waren het financiële jaarverslag en het jaarverslag 2016 er door onze behendige voorzitter al doorheen geloodst 🙂

Na de lunch (met kroketten, hulde!) kwam een ietwat plotseling opgekomen twistpunt op tafel: de reiskostenvergoeding. In de KNSB wordt deze omgeslagen per klasse en daarna herverdeeld op basis van reisafstand. Dit systeem werd door de NHSB (opnieuw) ter discussie gesteld en hoewel er in mailwisselingen voor de vergadering flink gepolariseerd werd, bracht een heldere inbreng van de RSB uitsluitsel. De vergadering kwam tot de slotsom dat er iets moet veranderen aan deze achterhaalde regelgeving. Echter, helemaal afschaffen lijkt een brug te ver. Huiswerk voor het Bondsbureau en in december een besluit. Dit kwam de sfeer natuurlijk nog verder ten goede.

In de afsluitende rondvraag bracht ik de toernooikalender (en de schijnbaar plotselinge regie die de KNSB daarin genomen lijkt te hebben) ter sprake. Ik heb beloofd dit, samen met Jan Prins (onze eigen toernooicoördinator) nog nader onder de aandacht van het bondsbureau te brengen.

De afsluitende borrel was voor Harm-Theo en mij weer een prima gelegenheid om verschillende afgevaardigden nog wat beter te leren kennen. Er is veel begrip en interesse voor het traject dat we met de SBO en de OSBO hebben ingezet.

 

(Jeroen Schuil)