Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 02-04-2017 in Competitienieuws, Seniorennieuws, SGS Nieuws

Plan voor scheiden regionale- en KNSB-competitie

Op de KNSB-site is onlangs deze notitie verschenen over het plan om de KNSB- en regionale competities te scheiden. Hier wordt in het kort uitgelegd wat dit plan inhoudt, hoe het tot stand is gekomen, en wat het tijdspad is.

Binnen de SGS is een eerdere versie van het plan ongeveer een jaar geleden besproken bij een bijeenkomst in Utrecht. Sindsdien zijn nog enkele aanpassingen gedaan en reglementen uitgewerkt, waardoor er voor de komende bondsraad op 17 juni een concreet voorstel ligt. Het idee vanuit enkele SGS-verenigingen om stapsgewijs verandering door te voeren ligt niet meer op tafel. In het kort gaat het om een 2-jarige proef voor het hele land, met een terugvalscenario voor het geval dat na de proefperiode de effecten van de proef niet naar wens blijken te zijn.

Tussen nu en de bondsraad vinden in veel regionale bonden Algemene Vergaderingen plaats, zo ook (voor het eerst in het voorjaar) in de SGS. Om verenigingen de gelegenheid te geven zich een goed beeld van het plan te kunnen vormen, publiceren wij ook de uitgebreide documentatie die als basis dient voor het bondenoverleg op 19 april – en daarmee uiteindelijk ook de bondsraad van 17 juni.

Deze documentatie is hier te vinden (tot dusver zijn er geen aanpassingen op de conceptversies gedaan):
1.Voorstel scheiden regionale en KNSB competitie
2.KNSB competitiereglement 2018-2019 en verder
3.Voorstel en onderbouwing inschrijfkosten KNSB competitie
4.Beantwoording vragen BR dec 2016
5.Tijdpad proces en samenstelling werkgroep

Verenigingen kunnen door middel van deze informatie bij hun eigen leden peilen hoe zij er tegenover staan. Daarmee kunnen ze het SGS-bestuur terugkoppeling geven op de Algemene Vergadering van 3 mei, waar dit onderwerp uiteraard op de agenda staat.

Het SGS-bestuur staat positief tegenover het plan en zal zich ervoor inspannen om, mocht er in juni mee ingestemd worden, de implementatie in goede banen te leiden. Daarbij hoort het, gedurende het ‘overgangsseizoen’ 2017/2018, regelmatig peilen hoe de belangstelling voor deelname (per 2018) aan de diverse competities zal zijn. Daarmee kunnen onverwachte tegenvallers bij de indeling (grote krachtsverschillen/reisafstanden) zoveel mogelijk worden voorkomen.