Bestuursvergadering 11 sept 2013

Geplaatst door

De bestuursvergadering van afgelopen woensdag stond uiteraard geheel in het teken van de komende Algemene Vergadering van 2 oktober aanstaande.
De agenda werd doorlopen en de niet gering in aantal zijnde voorstellen werden besproken.
Naast de financiën, waarvan de behandeling al een behoorlijke voorgeschiedenis heeft, kwam vooral de competitie aan bod. Het voorstel tot aanpassing van het speeltempo en invoering van het Fischer tempo heeft ook bij de verenigingen tot actie geleid. Het bestuur zal met een advies komen, waarbij het Zeister voorstel (10 seconden increment per zet) als voorbeeld wordt genomen. Heikel punt is of deze nieuwe regeling per direct danwel vanaf het seizoen 2014-2015 ingevoerd zal worden. Dat is aan de Vergadering.
Voorts heeft SC Woerden aangegeven met een dispensatiereglement voor KNSB spelers (buiten de SGS) te komen. Deze zal ook mee worden gestuurd bij de vergaderstukken.
Marc Jongerius en Marcel Jansen zijn ondertussen druk doende met het invoeren en vullen van de nieuwe website! Wij hopen deze op 2 oktober te presenteren.
Het bestuur stond ten slotte uiteraard nog even stil bij het lange dienstverband van secretaris Henk van Diermen, die tijdens de Algemene Vergadering zal aftreden. Zijn beoogd opvolger heeft het op zich genomen de notulen van deze bestuursvergadering alvast als vingeroefening te maken.

Het bestuur spreekt ten slotte nog haar teleurstelling uit over het niet doorgaan van het Rapid toernooi van DBC.

Jeroen Schuil