Nieuwe vereniging in de SGS

Geplaatst door
Op 17 september, dus 14 dagen nadat alle verenigingen op de hoogte zijn gesteld van het voornemen van het bestuur van de SGS om de nieuwe vereniging toe te laten tot de SGS, mochten wij officieel de Schaak Club Muiderberg welkom heten als aangesloten vereniging.

SCM is onderdeel van de Muider Schaak Kring, welke verder in de regionale bond SGA speelt. Zij zal in de SGS in klasse 3A dit jaar mee gaan doen.

In de bijlage het bericht zoals aan de nieuwe vereniging gezonden:

Geachte heer Houtman, beste Dolf,

Op 2 september jongstleden heeft onze secretaris alle bij de SGS aangesloten verenigingen geïnformeerd over de voorgenomen toetreding van de Muider Schaak Kring tot de SGS.

Op grond van de statuten hebben verenigingen 14 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen. Indien van bezwaar niet blijkt, mag het bestuur de nieuwe vereniging officieel als nieuw lid verwelkomen.

Namens het bestuur mag ik u mededelen dat van geen enkele aangesloten vereniging bezwaar is ontvangen, zodat wij u officieel kunnen bevestigen dat SCM per 17 september 2013 officieel deel uitmaakt van de SGS.

Wij hopen u de hand te mogen schudden op de eerstkomende ALV (op 2 oktober aanstaande) waarvoor u zeer binnenkort de uitnodiging zult ontvangen.

Nogmaals van harte welkom en heel veel speelplezier en succes in de SGS competitie!

Met vriendelijke groet,
Jeroen Schuil
(voorzitter SGS)