Definitieve indeling jeugdcompetitie (CM73)

Geplaatst door

De laatste dagen zijn er enkele belangrijke aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd in het programma van de jeugdcompetitie.

  • Er is een B-team bij gekomen; hierdoor wordt de B-competitie enkelrondig (5 wedstrijden) i.p.v. dubbelrondig (2×4).
  • Sommige wedstrijden werden in eerste instantie verder vooruit of achteruit geschoven dan nodig, zeker als er een club bij betrokken was met veel teams in verschillende categorieën. Hierdoor kon een team twee wedstrijden vlak achter elkaar krijgen of zelfs op dezelfde datum. Deze fouten zijn verbeterd.
  • De data en ten dele ook de locaties van de slotronden zijn bekend.
  • Vanwege de gezamenlijke slotronden was de verhouding tussen thuis- en uit-wedstrijden – waarbij de slotronde niet meetelt – voor de meeste teams niet evenwichtig (bijv. 1 om 3; 2 om 4). Door de eerste ronde helemaal naar achteren te schuiven is dit verholpen.
  • Ter voorkoming van competitievervalsing zijn na het schuiven met de ronden enkele teams van lotingsnummer verwisseld.
  • Gevolg van dit alles is dat het competitie-schema geheel opnieuw berekend diende te worden. Excuses voor de verwarring en het mogelijke extra werk, maar het alternatief om overal handmatig noodoplossingen toe te passen, zou het risico met zich mee brengen dat weer andere complicaties optreden.

De eerste wedstrijden vinden nu plaats op dinsdag 12 november. Zie het definitieve competitieschema (Excel-formaat). Dit zal binnenkort ook te vinden zijn op de competitiepagina. Teams in het rood hebben dispensatie gekregen en doen derhalve mee buiten mededinging. De uitslagen van deze teams worden wel meegenomen in het bepalen van de eindstand voor de andere teams.

Zodra de competitiepagina gereed is, kunnen ook de spelersnamen worden opgegeven via het beveiligde gedeelte van de site: knop Speleropgave externe teams. Voor het laagste of enige team binnen de gehele jeugdcompetitie is het opgeven van namen niet nodig. Spelersnamen dienen uiterlijk 10 november te zijn doorgegeven. Van enkele clubs heb ik ze reeds binnen.

Ik verzoek u nog even het wedstrijdreglement door te nemen, te vinden onder Downloads. Met name in de tweede klasse D zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,
Colijn Wakkee