Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 19-01-2020 in Competitienieuws, SGS Nieuws

5 februari : Evaluatieavond m.b.t. samenvoeging competities

Zoals op de laatste algemene ledenvergadering is aangekondigd wordt in ieder van de drie bonden (SGS, OSBO, SBO) een evaluatieoverleg gehouden met betrekking tot de samenvoeging van de competities.

Voor de SGS vindt dit overleg plaats op woensdag 5 februari om 20:00

locatie :
Denksport Centrum Amersfoort
Nijverheidsweg Noord 76c
3812 PM Amersfoort

Ik nodig alle extern wedstrijdleiders van de SGS clubs (en/of andere geïnteresseerden) uit dit overleg bij te wonen.

Aan het eind van dit seizoen eindigt de proefperiode met betrekking tot de samenvoeging van de competities. Uiteindelijk moet besloten worden of de proef geslaagd is, of wat er moet veranderen om de proef te laten slagen. Tijdens dit overleg zullen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen :

  • Cultuurverschillen tussen de SGS, OSBO en SBO
  • Flexibel Starttijdstip 19:30 19:45 of 20:00
  • Vaste speelweken of niet
  • Poule groottes
  • Reisafstanden
  • Viertallencompetitie

In het bijzonder ontvangen we graag alvast antwoord op de volgende vragen :

1. Wat vindt uw club over de poulegrootte van de hoofdklasse A?
a. Blijft bij voorkeur 10 teams
b. Kan prima naar 8 teams gaan
c. Maakt ons niet uit

2. Wat vindt uw club over de poulegrootte in de eerste klassen?
a. Blijft bij voorkeur 10 teams
b. Kan prima naar 8 teams gaan
c. Maakt ons niet uit

3. Wat vindt uw club over de poulegrootte in de tweede klassen?
a. Blijft bij voorkeur 10 teams
b. Kan prima naar 8 teams gaan
c. Maakt ons niet uit

4. In een van de samenwerkende bonden (de OSBO) worden voor iedere speelronde twee vaste speelweken gedefinieerd. Iedere ronde (van iedere klasse) moet in een van die twee weken gespeeld worden. Is dit systeem acceptabel voor uw club? Wat ziet u als belangrijkste voor- of nadeel?

U kunt de antwoorden op bovenstaande vragen mailen naar competitie@sgs-schaakbond.nl

Er zijn al enkele reacties van verenigingen binnengekomen over deze onderwerpen. Meer reacties zijn nog steeds welkom. Deze zullen ook in het overleg ter sprake komen.

Met vriendelijke groet
Marc Jongerius
Competitieleider SGS