Stappenexamens

Geplaatst door

De SGS heeft sinds 2019 een nieuwe diplomaconsul (Ton Mackaaij) en is er gezorgd voor modernisering van de examenaanvragen en afhandelingen voor de scholen clubs binnen  de SGS.

Voor scholen en schaakverenigingen is het mogelijk om examens af te nemen voor de kinderen waarvan men denkt dat ze capabel genoeg zijn voor het niveau. De SGS volgt hierin de officiële Stappenmethode van de KNSB en adviseert om voor het examen kinderen eerst een proefexamen te laten afnemen. Deze proefexamens zijn bij het bondsbureau te bestellen en kan zelf worden afgenomen.

Voor het examen dient een aanvraag ingediend te worden bij het diplomaconsulaat van de SGS minimaal 1 maand van te voren. In overleg met de diplomaconsul wordt er een datum geprikt en samen gekeken wie de examens gaat afnemen. De voorkeur gaat uit naar een examinator die door de club gevonden wordt. Helaas beschikt de SGS niet over voldoende examinatoren om alle examens binnen de SGS af te nemen. Mocht u examinator willen worden, kunt u contact opnemen met de diplomaconsul.

De kosten bedragen €4,00 per examen, dit is inclusief het examen en een officieel diploma. Clubleden (met een KNSB nummer) krijgen €1,50 korting. 

Middels het aanvraagformulier kunt u een stappenexamen aanvragen. Op dit formulier vult u de gegevens in van de kandidaten. Daarnaast ook de adressen voor het toezenden van de examens en diploma’s en het adres voor de factuur.

De aanvraag gaat dan naar de diplomaconsul, die zorgt voor het aanleveren van de examens en het eventueel inzetten van een examinator  De namen en geboortedata naar de kaligraveur, die zorgt dat op de diploma’s de namen gekalligrafeerd worden. Ook ontvangt u (of de ingevulde persoon) een factuur. De penningmeester van de SGS ontvangt deze ook en controleert of de betaling op tijd gedaan wordt.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ton Mackaaij (diplomaconsulaat@sgs-schaakbond.nl), de diplomaconsul van de SGS.