Uitgestelde ALV nu online op 22 december

Geplaatst door

Geachte SGS leden,

Wij hebben dit jaar nog geen ALV gehouden. De geplande ALV van 7 oktober werd enkele dagen tevoren onmogelijk door aangescherpte coronamaatregelen. Omdat wij statutair eigenlijk wel verplicht zijn één maal per jaar een ALV te organiseren en omdat we de gang van zaken rond de afschaffing van Schaakmagazine door de bondsraad vorig weekend niet onbesproken willen laten, hebben we er voor gekozen op de valreep dan maar een online ALV te organiseren.

Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 22 december vanaf 19.30 uur.

De vergaderstukken zijn op 4 december aan alle Voorzitters en Secretarissen gestuurd.