Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 26-01-2021 in Bestuurszaken, Competitienieuws, Overig nieuws, SGS Nieuws

Bevindingen SGS ALV; afwijzing afschaffing Schaakmagazine

Op de valreep voor de Kerst hield de SGS online haar jaarlijkse ALV. Enerzijds daar er natuurlijk statutair aanleiding toe was, maar vooral ook vanwege de stappen die de KNSB niet lang daarvoor had genomen rond Schaakmagazine. De bond deed in op de najaars-Bondraad, met een erg korte aanloop, een begrotingsvoorstel waarin dit blad dat tot voor kort in papieren vorm naar alle leden ging, werd afgeschaft. Zoals ook elders in het land was in de SGS menigeen onaangenaam verrast door deze stap. Op de bondsraad haalde de KNSB-plannen het met de hakken over de sloot.

 

Op onze ALV, die heel behoorlijk bezocht was (dat kon immers vanuit huis), werden de gebruikelijke jaarstukken in goede orde behandeld en werden de jaarrekening en begroting aangenomen. Tevens werd er stil gestaan bij de stilgelegde competitie en de (evaluatie)plannen rondom de SOS-samenwerking. Die evaluatie is zoals bekend een jaar vertraagd, en het plan is nu in elke bond met wedstrijdleiders twee varianten van een competitieopzet door te spreken, daaruit te kiezen, en dan op de voorjaars-ALV in mei in elke bond een uiteindelijk voorstel neer te leggen. Hoofdvraag in dit proces is: 2 competities (8-tallen naast 4-tallen) of één competitiehuis met 6-tallen en 8-tallen op de hoogste twee niveau’s.

 

Maar hoofdgespreksonderwerp op de ALV was toch Schaakmagazine. We zullen het hele dossier in dit webbericht niet uit de doeken doen. Belangrijk is dat de voorzitter van de SGS (ondergetekende dus) kort voor de Bondsraad een brief terzake heeft gestuurd naar alle genodigden, met als strekking dat dit niet gesteund kon worden zonder zicht op draagvlak en zonder duidelijkheid over de concrete besteding van de vrij gemaakte gelden. Deze brief vind u hier: Brief inzake Schaakmagazine aan Bondsraad

 

Op onze ALV is de gang van zaken toegelicht en werd de verenigingen gevraagd hoe zij ertegenaan kijken. Welnu, een zeer grote meerderheid van de aanwezige clubs was het volstrekt eens met de inhoud van dit schrijven. De vergadering werd daarom om instemming gevraagd met de insteek om de komende tijd deze kritiek aan te houden wanneer het onderwerp ter tafel komt, en mogelijkheden te zoeken in samenspraak met andere kritische regionale bonden het verschijnen van Schaakmagazine op papier in ere te herstellen zodra dat kan. Die instemming kwam er ruimschoots.