Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 27-05-2021 in Bestuurszaken, Competitienieuws, SGS Nieuws

ALV verplaatst naar 1 juli, met voorstel SOS-competitie

De oorspronkelijk op 22 juni geplande online Algemene Ledenvergadering  van de SGS is verplaatst naar donderdag 1 juli. Dit vooral om een fysieke ALV mogelijk te maken op een acceptabele manier. De ALV zal gehouden worden in het Denksportcentrum te Amersfoort, de stukken worden vandaag via de mail verzonden. Belangrijk agendapunt zal zijn het voorstel rondom de SOS-competitie.

Onder de noemer SOS-competitie is de laatste paar jaar een gezamenlijke midweekse competitie georganiseerd binnen de bonden SGS, OSBO en SBO. Deze competitie is seizoen 2018/2019 gestart als een pilot van twee jaar. Wegens corona is deze pilot met één jaar verlengd. De pilot eindigt nu in de zomer van 2021.

Vorig seizoen werd besloten het geplande evaluatie- en besluitvormingstraject dit seizoen te doen. Ondanks dat ook dit seizoen in het corona-water is gevallen, heeft die evaluatie wel plaatsgevonden, en zijn we toe aan besluitvorming. Dit najaar is binnen de stuurgroep gesproken over de ervaringen en over de diverse opvattingen vanuit de verenigingen die vorig seizoen al naar boven waren gekomen. In het eerste kwartaal 2021 zijn er twee voorstellen verspreid onder de verenigingen en besproken in een wedstrijdleidersoverleg per bond. Uiteindelijk is besloten te gaan voor een niet gewijzigd scenario 2: één acht- en zestallen competitie. Dit voorstel zal in juni op tafel liggen in de algemene vergaderingen van de drie deelnemende bonden.

Zie https://www.soscompetitie.nl/nieuws/voorstel-sos-competitie-2021-2022/ voor het  de stukken (toelichting en reglement) bij dit agendapunt.