Aanmelden Viertallencompetitie geopend

Geplaatst door

Vanaf vandaag is het mogelijk om u in te schrijven voor de SGS viertallencompetitie.
Omdat deze niet meer door SOS wordt georganiseerd is op de wedstrijdleidersvergaderingen van de SGS en de SBO besloten een eigen viertallencompetitie in het leven te roepen.

REGLEMENTEN

Het conceptreglement wordt op de ALV ter goedkeuring aangeboden. Als basis is het laatste reglement van de SGS viertallencompetitie gebruikt. Hierin zijn enkele wijzigingen aangebracht. Deze zijn vet weergegeven. U vindt het concept reglement op de DOWNLOADS pagina.

Voor de inschrijving is onderstaande tekst uit het reglement het belangrijkste :

In de viertallencompetitie geldt een ratinggrens per klasse. Deze is van toepassing op de gemiddelde rating van de vier basisspelers van het team. De ratinggrenzen zijn als volgt bepaald:
kampioensgroep – gemiddelde rating van het basisteam maximaal 1850;
eerste klasse – gemiddelde rating van het basisteam maximaal 1650;
tweede klasse – gemiddelde rating van het basisteam maximaal 1450;
Voor de bepaling van de rating geldt de KNSB-ratinglijst van 1 augustus voorafgaand aan het seizoen waarin de competitie wordt gespeeld.
Voor basisspelers en invallers geldt dat zij een maximale rating mogen hebben van 150 punten boven het maximale klassegemiddelde zoals genoemd in artikel 2.2.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan alleen per e-mail.
Stuur een mail naar : competitie@sgs-schaakbond.nl, kopieer onderstaande tekst, plak die in de mail en vul de gevraagde gegevens in.
Onderwerp : Inschrijving Viertallencompetitie
Naam Vereniging :
Aantal teams in hoofdklasse (gem 1850) :
Aantal teams in 1e klasse (gem 1650) :
Aantal teams in 2e klasse (gem 1450) :
Namen en mailadressen van de diverse teamleiders :
Heeft u voorkeur voor speelweken voor de thuiswedstrijden? (1, 2 of 3?) :

De inschrijving sluit op 16 oktober.

Marc Jongerius
Competitieleider