Reglementswijzigingen (SGS Beker en SOS competitie)

Geplaatst door

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de SGS zijn enkele dringende reglementswijzigingen besproken en goedgekeurd. De wijziging die betrekking heeft op de SGS Bekercompetitie is per direct van kracht. Voor de wijzigingen die betrekking hebben op de SOS competitie is ook goedkeuring nodig van de OSBO en de SBO. Daar komt nog bericht over.

Bekercompetitie : (wijziging is per direct van kracht)

Art 2 (oud) Tot deelname is gerechtigd één team van elke vereniging, die met één of meer teams uitkomt in de SGS-competitie. Voor de verenigingen die ook uitkomen in de KNSB competitie mag een team deelnemen met uitsluitend spelers, die zijn opgegeven voor een team dat uitkomt in de SGS competitie.

Art 2 (nieuw) Tot deelname is gerechtigd één team van elke vereniging, die met één of meer teams uitkomt in de SOS-competitie. Voor de verenigingen die ook uitkomen in de KNSB competitie mag een team deelnemen met uitsluitend spelers, die:
– zijn opgegeven voor een team dat uitkomt in de SOS competitie
of
– een KNSB rating hebben van 2000 of lager.

SOS Competitie : (wijziging van kracht zodra ook SBO en OSBO hiermee akkoord zijn)

  • art. 20.5 : Overnemen van de mobiele telefoonregel van de KNSB in het SOS reglement
  • art. 3 : Verwijderen van teksten die ook in het reglement CvB staan. Met name paragraaf 3.2 (“5 leden”) die strijdig is met het reglement CvB (“6 tot 9 leden”)

Overige aanpassingen :

Er zijn meerdere reglementen die moeten worden herzien. Hiervoor volgt op de voorjaarsvergaderingen van de aangesloten bonden een voorstel.