Tegemoetkoming opleidingskosten schaaktrainers en wedstrijdleiders

Geplaatst door

Regeling opleidingskosten.

Het bestuur van SGS vindt het belangrijk, dat het opleiden van jeugd en het leiden van (competitie) wedstrijden door goed geschoolde leden wordt gedaan.

Om deze opleidingen te bevorderen geldt deze Regeling opleidingskosten.

SGS verstrekt een subsidie van 50% van de cursusgelden voor de volgende KNSB cursussen:

De leden van verenigingen die onder de SGS vallen komen hiervoor in aanmerking., mits deze leden tijdens de opleiding als actief lid staan vermeld in OLA.

Om op vergoeding hiervan aanspraak te kunnen maken dient de betreffende vereniging de nota’s van deze kosten te overleggen bij de penningmeester van SGS, onder vermelding van het IBAN waar deze vergoeding moet worden overgemaakt.

De kosten worden per lid van een vereniging slechts eenmaal vergoed ongeacht de uitslag van het examen. Kosten voor eventuele herexamens komen niet voor de Regeling in aanmerking.

Deze regeling treedt voor onbepaalde tijd in werking per 1 november 2022