Verslag Commissie Competitie

Geplaatst door

Afgelopen week heeft het overleg plaatsgevonden over allerlei competitie-zaken, naar aanleiding van het voorstel van SC Woerden op de laatste Algemene Vergadering. Dit overleg heeft geen bindende gevolgen, maar dient wel als startpunt voor concrete uitwerking.

Aanwezig waren:

 • Henk van Lingen, Colijn Wakkee (SGS)
 • Henk Sennema (BDSV Barneveld)
 • Jaco Vonk (De Giessen en Linge)
 • Annemiek Zeeman, Jochem Aubel (JSC Magnus)
 • Evert de Graaf (SC Utrecht)
 • Marcel van Oort (SC Woerden)
 • Bill Schuckink Kool, Herman Hamers (SC Zeist)

Uit het overleg kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

 1. Zowel spelen in KNSB- als in SGS-competitie
  In het algemeen is er weinig enthousiasme om de regels hiervoor te versoepelen. De dispensatie-clausule in het competitiereglement is hier niet voor bedoeld; dat kan ingezet worden bij bijv. verhuizing over grote afstand tijdens een seizoen. Evert de Graaf stipt aan dat als de regels wel versoepeld zouden worden, dit dan ook zou moeten gelden voor verenigingen die een speler willen opstellen die binnen de SGS in de KNSB-competitie speelt en daarnaast in de SGS-competitie. Hoewel het SC Woerden vrij staat komende vergadering het punt opnieuw in te brengen, wordt hier weinig bijval van verwacht. Een alternatieve mogelijkheid die overwogen kan worden is het mogelijk maken voor deze spelers om in een nieuwe viertallengroep (zonder ratinggrenzen en soepele regels voor speelgerechtigdheid) mee te spelen, als daar ook elders voldoende animo voor is.
 2. Wedstrijden overspelen bij niet opkomen
  Bij niet komen opdagen van een volledig team is de sanctie een maximale nederlaag (4-0 of 8-0). Dit kan echter van grote invloed zijn op een ranglijst, en is daarom niet altijd rechtvaardig tegenover andere teams. In de KNSB-competitie wordt een wedstrijd op een later moment overgespeeld, terwijl het niet opgekomen 2 MP in mindering krijgt. Een dergelijk systeem wordt ook voor de SGS voorgesteld, waar de aanwezigen het mee eens zijn.
 3. Jeugdteams opnemen in seniorencompetitie
  Om wat meer gevorderde jeugdspelers (vanaf ca. 13 jaar) uitdaging te kunnen blijven bieden, zonder ze te verplichten laat op te blijven, stelt Magnus voor om de mogelijkheid van een jeugdteam in de seniorencompetitie te introduceren, waarbij de bedenktijd van de partijen in elke wedstrijd van dit jeugdteam wordt verkort. Reacties op dit initiatief (dat in de OSBO reeds van kracht is) zijn gemengd.
  Magnus wordt gewezen op de viertallencompetitie, waarin al met een korter tempo wordt gespeeld. Zodra het aan de orde komt, zal Magnus het beoogde jeugdteam in de viertallencompetitie laten meespelen en vervolgens evalueren of dat aan de verwachtingen voldoet.
 4. Vervangingen op het laatste moment
  Als een wedstrijd al begonnen is, maar een partij nog niet omdat één van de spelers afwezig is, bestaat de kans dat deze speler, die al op het wedstrijdformulier staat, zich alsnog afmeldt. Er is nu geen regel voor die zegt dat deze speler vervangen mag worden. Het plan is om hier het reglement van de KNSB over te nemen, d.w.z. dat één vervanging per team per wedstrijd wordt toegestaan.
 5. KNSB-beker en invalbeurten
  Naar aanleiding van recente voorbeelden wordt besproken of spelen in de SGS- of KNSB-bekercompetitie geteld moet worden als een invalbeurt, voor een speler die in een SGS-team (indien KNSB-beker) of niet in het eerste team (indien SGS-beker) speelt. Er is een meerderheid voor om de beker als losstaande competitie te zien en hier dus geen invalbeurten voor te tellen.
 6. Vervallen partijen en invalbeurten
  Er staat niet gereglementeerd of een invalbeurt ook telt indien de tegenstander afwezig was, of indien een wedstrijd achteraf is vervallen door bijv. terugtrekken van een team. In beide gevallen is men het erover eens dat dit als invalbeurt moet gelden (“Het wedstrijdformulier beslist”).
 7. Tactische opstellingen
  In het reglement is een artikel opgenomen waarin expliciet wordt aangegeven dat tactische opstellingen niet zijn toegestaan. Omdat deze regel niet te controleren en te sanctioneren valt, is iedereen het ermee eens dat deze regel beter geschrapt kan worden.
 8. Ratinggrenzen
  De KNSB hanteert ratingregels voor invallers om te voorkomen dat er spelers invallen die aanzienlijk sterker zijn dan de sterkste speler in het basisteam (artikel 13: http://www.schaakbond.nl/knsb/handboek/competitie-en-bekerreglement/KNSB-Competitiereglement.pdf). De SGS hanteert deze regels niet, maar de aanwezigen zijn er wel voorstander van KNSB-artikel 13 ook in de SGS-achttallencompetitie toe te passen.
 9. Invallen bij niet in een team opgegeven spelers
  Een speler die niet voor een team is opgegeven, wordt nu geacht te horen bij het laagste team waarvoor hij is ingevallen. Door de wijziging bij punt 8 dient dit ook te wijzigen. Voor deze spelers zou de invallers-regeling van de KNSB toegepast kunnen worden. Consequentie is dat het wel noodzakelijk is om, indien een vereniging meerdere teams heeft, ook voor het laagste team spelersnamen op te geven aan het begin van het seizoen.

Tenslotte blijkt er onder de aanwezigen behoefte te zijn om de slotwedstrijden van de hogere klassen op hetzelfde moment te spelen, bij voorkeur op één locatie. In de jeugdcompetitie is dat al sinds enige jaren gebruikelijk. Bij voldoende animo onder de verenigingen en geschikte speelruimte kunnen volgend seizoen ook gemeenschappelijke slotronden in bijv. de Promotie- en 1e klassen worden gehouden.