Zaterdag: SGS-snelschaken

Geplaatst door

Aanstaande zaterdag 14 november is het SGS-snelschaaktoernooi voor clubteams. Hieronder de nodige informatie, die ook in pdf aan alle teamleiders is gemaild.

Opmerking: het aantal teams is nu 11 in groep 1 en 17 in groep 2. Mocht er een team zijn dat van groep 2 naar groep 1 over zou willen stappen (of andersom) dan hoor ik het graag, want dan zijn beide groepen even.

 • Datum: aanstaande zaterdag, 14 november 2015
 • Tijd: De teamleiders dienden zich uiterlijk 11:00 te melden bij de wedstrijdleider. De eerste ronde begint om 11:30, de prijsuitreiking is om +/- 17:00. Zie ook het tijdschema op de volgende pagina.
 • Locatie: Denksportcentrum “En Passant”, Bikkersweg 90, 3752 WV Bunschoten.
 • Speeltempo:
  • Groep 1: Dubbelrondig (witpartij en zwartpartij), 5 min p.p.p.p.
  • Groep 2: Enkelrondig, 10 minuten p.p.p.p.
 • Toernooi-opzet: Voorronde van zeven ronden (Zwitsers), daarna worden finalepoules gemaakt van (zo mogelijk) vier teams.
 • Opstelling:
  • Eventuele wijzigingen in de opstelling kunnen ’s ochtends bij aanmelding worden doorgegeven. Daarna kan deze niet meer worden gewijzigd, eventuele reserves spelen dus altijd aan de laagste borden.
  • In finalepoules B en C van groep 1 (dus niet in de hoogste) wordt de indeling iets aangepast. Bord 1 van team A speelt tegen bord 2 van team B en andersom, idem voor bord 3-4 en 5-6.
  • Indien uw vereniging met meerdere teams deelneemt, mag een speler uit een lager team alleen invallen in een hoger team na goedkeuring van de wedstrijdleider.
 • Spelregels: Het toernooi-reglement zal ter inzage liggen in de speelzaal en is ook te downloaden van de SGS-website. Het FIDE-reglement van 1 juli 2014 geldt. Een overzicht van enkele belangrijke regels is bijgevoegd, deel deze s.v.p. met uw teamgenoten.
 • Na afloop van elke wedstrijd, graag:
  • Alle stukken weer terugzetten en de klokken opnieuw instellen.
  • De uitslag doorgeven aan de wedstrijdleider.
 • Na afloop van de laatste ronde, graag het formulier “Spelersresultaten” (dit ontvangt u ’s ochtends bij aanmelding) inleveren bij de wedstrijdleider.

Indeling en tijdschema

N.B. De teams zijn geordend op speelsterkte (d.w.z. gemiddelde rating van opgegeven spelers, voor zover bekend)

Groep 1 Groep 2
En Passant 1 Zeist 1
Paul Keres 1 Baarn 1
Paul Keres 2 SG Amersfoort 1
Soest 1 BSG 1
DBC 1 Lekstroom 1
HSG 1 Paul Keres 3
Moira Domtoren 1 Rivierenland 1
Hoogland 1 De Rode Loper 1
Oud Zuylen 1 Woerden 1
Ons Genoegen 1 HSG 2
Barneveld 1 Barneveld 2
Hoogland 2
DBC 2
TRIO 1
En Passant 2
Oud Zuylen 2
Nijkerk 1
 
Schema groep 1 (2 x 5 min p.p.p.p.)

 

Ronde 1 11:30
Ronde 2 12:00
Ronde 3 12:30
Ronde 4 13:00
Ronde 5 13:45
Ronde 6 14:15
Ronde 7 14:45
Finaleronde 1 15:30
Finaleronde 2 15:55
Finaleronde 3 16:20
Schema groep 2 (10 min p.p.p.p.)

 

Ronde 1 11:30
Ronde 2 12:00
Ronde 3 12:30
Ronde 4 13:15
Ronde 5 13:45
Ronde 6 14:15
Ronde 7 14:45
Finaleronde 1 15:30
Finaleronde 2 15:55
Finaleronde 3 16:20

 

Spelregels

Het toernooi wordt gespeeld volgens het reglement “SGS Snelschaakkampioenschap voor clubteams”. Dit reglement vindt u op de SGS-website of ter inzage op de speellocatie. Volgens dit reglement zijn de FIDE Regels voor het Schaakspel van 2014 van kracht. Enkele belangrijke aandachtspunten :

 • Een eigen stuk dat aangeraakt is, moet gespeeld worden. Een stuk van de tegenpartij dat aangeraakt is moet geslagen worden. (4.3)
 • Een zet is voltooid zodra een speler na het loslaten van zijn stuk de klok heeft ingedrukt. (6.2a)
 • Men moet eerst zetten, en daarna de klok indrukken en wel met dezelfde hand waarmee men zet. (6.2b / 4.1)
 • De speler zelf dient met uitsluiting van wie dan ook te constateren dat de vlag van de klok van de tegenstander gevallen is. (A4c)
 • De partij is remise als:
  • het vallen van de vlag door de speler(s) geconstateerd wordt op het moment dat beide vlaggen gevallen zijn. (6.11)
  • de speler wiens vlag is gevallen kan aantonen dat de tegenstander de koning van de speler nooit mat kan zetten, door welke reeks reglementaire zetten dan ook (zelfs bij het slechtst mogelijke tegenspel). (6.9)
  • beide spelers vijf opeenvolgende alternerende zetten (“heen en weer schuiven”) doen. (9.6a)
  • er in een reeks van 75 opeenvolgende voltooide zetten van beide spelers geen pion is verzet en er is niets geslagen. (9.6b)
 • Indien een speler een onreglementaire zet heeft voltooid, heeft dit verlies van de partij tot gevolg, mits de tegenstander de winst opeist alvorens zelf een zet te hebben gedaan. (A4b)
 • Let op: Het slaan van de koning is sinds de FIDE regels van 1 juli 2005 een onreglementaire zet. Door deze zet te voltooien geeft u niet alleen het recht op om de winst te claimen, maar voert u bovendien ZELF een onreglementaire zet uit, zodat uw tegenstander nu de winst kan claimen.
 • Een (tijdens de partij) zichtbare of hoorbare mobiele telefoon of ander elektronisch communicatiemiddel levert een reglementaire 0 op. (11.3b)

 

Jasper Reichardt
Toernooicoördinator SGS Snelschaken voor clubteams